Font

Boregler
ved leie

Nyttig informasjon til alle leietakere

Innboforsikring

Som leietaker må du ha egen innbo- og løsøreforsikring. Boligen må holdes oppvarmet når det er fare for frost.


Rengjøring

Det er viktig å rengjøre boligen regelmessig, spesielt på og over kjøkkeninnredning hvor det fort samler seg mye fett og smuss. Fjern fastbrente matrester fra platetoppen med en egnet skrape og demonter og rengjør fett-filteret på kjøkkenventilatoren ved behov. Hvis ventilatoren har kullfilter må dette også byttes eller rengjøres ved behov.


Maling

Det er kun tillatt å male etter skriftlig avtale med eier. Hvilken farge, hvem som skal betale og om det skal males over ved utflytting må avklares i forkant.


Lufting og ventilasjon

Det er veldig viktig å lufte regelmessig for å opprettholde et godt inneklima og for å unngå grobunn for fukt, sopp og til slutt råte. Om vinteren kan det være nødvendig å sjokklufte. Hold alltid minst to lufteluker åpne for å sikre god gjennomstrømning av luft. Dette gjelder hele året. Om man tørker klær inne eller dusjer, må det luftes ekstra godt. Bruk kjøkken- og badevifte ofte. Om det oppdages kondens på vinduene må det tørkes bort med en tørr klut for å hindre fuktgjennomtrengning i treverk og karmer. Innred fornuftig; husk at det må være luft mellom møbler og andre eiendeler og ytterveggen for å hindre vekst av sopp og mugg.


Hull og oppheng

Det er ikke tillatt å borre hull og montere opp skruer, hyller, flatskjermer m.m. uten samtykke fra eier. Om du har fått samtykke til å henge opp rullegardin, gardinstenger, vegghyller etc., skal dette bli i leiligheten når du flytter ut.

Pærer og downlights

Alle pærer og downlights skal byttes ved behov og skal være
fungerende ved utflytting.

Benkeplater

Ikke plasser varme kjeler, våte glass e.l. på benkeplaten da det fort kan oppstå merker. Vannsøl skal tørkes bort umiddelbart. Benkeplater i tre skal behandles med olje beregnet for kjøkkenbenk ved behov og minimum en gang i året, husk å følg bruksanvisning på valgt oljeprodukt nøye.

Parkett og gulv

Vannsøl på parkett eller andretyper tregulv skal tørkes bort umiddelbart slik at det ikke oppstår skade og fuktgjennomtrengning.

Skapdører, dører, låser og håndtak

Om skapdører e.l. er løse, kan hengsler og håndtak som regel skrus enkelt på plass. Om låsen blir treig, bruk egnet låseolje.

Sluk og avløp

Sluk på bad og dusj, samt avløp fra vask på kjøkken og bad må renses ved behov, bruk en god avløpsåpner om nødvendig. I sluk samles det mye hår, fett og smuss, og dette må fysisk fjernes ved å åpne dekselet.
Kraner, dusjhoder og vann

Synlig røropplegg under vask på bad og kjøkken skal strammes opp for hånd minst en gang i året. Enkelte kraner som drypper kan du forsøke å stramme opp selv, det samme gjelder dusjhodet på badet.

Tørking av klær

Unngå tørking av klær over dører og radiatorer. Unngå å tørke klær inne hvis du opplever høy luft-fuktighet fra før.

Røykvarsler og brannslukking

Sjekk batterier til røykvarsleren minst én gang i året. Snu pulverapparatet på hodet hvert år og sjekk at pilen står på grønn.

Styrets oppgaver

Har du spørsmål vedr. navn på ringeklokke, fellesvaskeri, naboklager etc. kan styret eller vaktmester kontaktes. Det enkelte sameiet/borettslaget har ofte en nettside, Facebookside eller kontaktinfo på oppslagstavle i oppgangen.

God naboskikk

Søppel skal ikke hensettes i gang eller fellesområder og sameiets husordensregler skal overholdes. Vis hensyn og vær en god nabo.

Dyrehold

Dyrehold er kun tillatt etter skriftlig avtale med eier og hvis tillatt i sameiet.


Gjør deg kjent med boligen

Ta godt vare på boligen du liker

Stoppekraner

Lokaliser og gjør deg kjent med alle stoppekraner i boligen. Det kan være lurt å stenge vannet hvis du reiser bort i lengre perioder.

Sikringsskapet

Lokaliser sikringsskapet og gå gjennom indeksen som forteller deg hvilke sikringer som dekker hvilke områder. Blir det mørkt, er det som regel en sikring som har gått, og denne kan du enkelt reaktivere eller bytte selv.

Vis dugnadsånd

Du er pliktig til å stille opp når borettslaget inviterer til dugnad. Alle fellesarealer du nyter godt av krever felles innsats fra både eiere og leiere.

Meld fra om større feil og mangler

Hvis du oppdager skade på boligen må det umiddelbart meldes til eier eller Utleiemegleren. Du som leietaker plikter likevel å gjøre det du kan for å avverge økonomisk tap som følge av en skade som oppstår, hvis det er en akutt situasjon. Mindre arbeider, som vedlikehold av låser, vannklosett, elektroniske kontakter og brytere m.m., er leietakers ansvar. Hvis du er i tvil, ta kontakt. Hvis du vil reklamere på feil og mangler, må dette også gjøres innen rimelig tid, hvis ikke taper du retten til å gjøre dette gjeldende.

Vi er tilgjengelige for deg

Kontakt Utleiemegleren Forvaltning

Har du spørsmål i tilknytning til ditt leieforhold hva gjelder betaling av husleie, betalingsvarsel, feil eller mangler, kan
våre boligforvaltere veilede deg, i tillegg til din megler.

Kontakt oss gjerne på;
[email protected]

Flyttevask

Vi anbefaler alle våre leietakere å bestille rengjørings­byrå ved utflytting. Ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud.

Se også vår sjekkliste for flyttevask på våre hjemmesider.

Rectangle, Gesture